Какви са симптомите на късогледството?

За късогледия човек близките предмети са ясни, но далечните – като училищната дъска, уличният знак или лицето в другия край на стаята – са замъглени и трудни за различаване. Над 25% от възрастните по света са късогледи.

Каква е причината за късогледството?

Медицинското название на късогледството е миопия. Получава се, когато окото е по-дълго, поради което светлинните лъчи се фокусират пред ретината. Късогледството е вродено състояние и се открива често при деца на възраст между 8 и 12 години. През пубертета, при израстването на организма, се увеличава. Между 20 и 40 годишна възраст търпи малка промяна.

Хората с високо късогледство имат по-голям риск за отлепване на ретината.

Как може да се коригира късогледството?

Зрението на хора с късогледство може да се подобри чрез:

  • Очила
  • Контактни лещи
  • Хирургия
  • Vision Shaping Treatment (лечение чрез моделиране на зрението)
Последни публикации