ДНИ НА КОНТАКТОЛОГИЯТА

Включете се в Програма „Грижа за зрението“, организирана и сертифицирана от B&L University

Цел на Програма „Грижа за зрението“ е:

  • да осигури на очните специалисти достъп в теоритичен и практически аспект до най-съвременната информация за съществуващите продукти на пазара;
  • да предложи решения на предизвикателствата, свързани с употребата на новите видове контактни лещи;
  • да подложи на дискусия проблемни и спорни въпроси от практиката;
  • да организира провеждането на инициативи, насочени към крайния потребител.

Програма „Грижа за зрението“ е дългосрочен проект на Bausch&Lomb, в който в момента са включени 14 държави. Тя ще се развива във времето и ще отразява постиженията на науката и практиката в областта на контактната корекция.

Участието в Програма „Грижа за зрението“ ще Ви помогне да направите своята практика по-ефективна и доходоносна.

Регистрирайте се безплатно на www.bauschvcls.com