Какво причинява пресбиопията?

Понятието пресбиопия идва от гръцката дума presbus, която означава старец. При младите хора, лещата на окото е мека и еластична, и лесно променя дебелината си, за да се фокусират предмети на различни разстояния. С времето тя постепенно се уплътнява и способността за фокусиране намалява.

Какви са симптомите на пресбиопията?

Хората с пресбиопия често смятат, че са станали далекогледи. Те могат спокойно да различават уличните знаци и да гледат филми, но не могат да четат дребен шрифт като телефонния указател или да бродират. Докато далекогледството се дължи на по-малка дължина на окото (по-късо око), пресбиопията е резултат на промените в еластичността на лещата.

Как може да се коригира пресбиопията?

Зрението на хора с пресбиопия може да се подобри чрез очила или контактни лещи.

Последни публикации