Quantum – най-предпочитаните твърди газпропускливи лещи

Преимущества:

  • Изключително висока газпропускливост на материала (DK 130), позволяваща на очите Ви да „дишат”
  • Отлична овлажняемост на повърхността
  • Нисък афинитет към натрупване на отлагания
  • Дизайн, гарантиращ добро центриране и стабилност на лещата в окото
  • Устойчив материал, позволяващ използване в продължение на 1 година