Разтворът ReNu® MultiPlus® нa Bausch&Lomb – свежи лещи всеки ден

Във флакони om 360ml и 120ml и кутийка за лещи във всяка опаковка

Уникална комбинация от съставки, създаваща чувство на свежест

ReNu® MultiPlus® ефективно почиства контактните лещи, посредством комбинацията от съставки, вкючени в него:

Дълготрайна влажност за комфорт и чистота

ReNu® MultiPlus® осигурява продължително кондициониране на повърхността на лещите, водещо до добро овлажняване.

Изследване, проведено in vitro, отчита освобождаването на хидратиращия агент при лещи от Group IV no FDA. Лещите се накисват в ReNu MultiPlus.Aquify, Opti-Free Express или Complete MoiturePlus. След третирането им с един от тези разтвори, лещите се изплакват с фосфатно буфериран физиологичен разтвор с интензивност, отговаряща приблизително на количеството слъзна секреция за 14 часа. На точно определени интервали от време се измерва повърхностното напрежение (dynes/cm) на отмивания от лещите овлажняващ агент. За контрола се използва физиологичен разтвор, чието повърхностно напрежение се сравнява с това на избраните многофункционални разтвори.

Доказана и потвърдена от практиката изключителна дезинфекционна активност

ReNu® MultiPlus® предлага по-висока дезинфекционна ефективност по отношение на голям брой очни патогени

Резултати от in vitro „stand-alone“ проучване на дезинфекционните свойства на различни разтвори, проведено по стандартите на International Standards Organization (ISO) и Food and Drug Administration(FDA). Критериите за ефективна дезинфекция са намаляването на броя на бактериите най-малко с 3 logs (99.9%) , а на гъбите и плесените – най-малко с 1 log (90%) в рамките на препоръчаното от производителя време за престой в разтвора.

Дезинфекционна активност при необичайни (екстремни) условия

Ефективност към филм-протектиран Fussarium Solani

In vitro проучване изследва ефективността на различни разтвори спрямо изолати от филм-протектиран Fussarium Solani. Всеки един от изолатите се поставя и оставя да изсъхне в разтвор, който не съдържа дезинфекзионна активност, което води до образуване на протектиращ филм на повърхността. Така получените изолати се третират с всеки от тестваните разтвори и се отчита процентът на намаляването им.

Редки случаи на оцветяване на роговицата

Еднаква честота и степен на оцветяване на роговицата при ReNu® MultiPlus®, Opti-Free Express и Complete.

Резултати от многоцентрово проучване, проведено от 62 очни специалисти. При него пациенти, адаптирани към хидрогелни и силикон-хидрогелни контакнти лещи, заменят разтвора, който дотогава са използвали, с ReNu MultiPlus. В изследването се включват общо 390 пациенти, използвали Opti-Free Express, и 224 пациенти, използвали Complete. Данните са от биомикроскопските изследвания на тези пациенти в началото на проучването и след 2 седмици употреба на ReNu MultiPlus.

Изключителна съвместимост и биосъвместимост

Находките при биомикроскопското изследване на пациентите, използващи ReNu® MultiPlus®, са подобни на тези на пациентите, употребяващи Opti-Free Express и Complete.

Резултати от многоцентрово проучване, проведено от 62 очни специалисти. При него пациенти, адаптирани към хидрогелни и силикон-хидрогелни контакнти лещи, заменят разтвора, който дотогава са използвали, с ReNu® MultiPlus®. В изследването се включват общо 390 пациенти, използвали Opti-Free Express, и 224 пациенти, използвали Complete. Данните са от биомикроскопските изследвания на тези пациенти в началото на проучването и след 2 седмици употреба на ReNu® MultiPlus®.

Доказана съвместимост със силикон-хидрогелните лещи

Разтворът ReNu® MultiPlus® е съвместим както с хидрогелните, така и със силикон-хидрогелните контактни лещи – при използването му параметрите на контактните лещи (диаметър, диоптрична стойност, базисна кривина) остават константни.

Промяната на дебелината на всички видове лещи, третирани с ReNu® Multiplus®,e в границите на нормата no ISO
ReNu® MultiPlus® – доказано ефективно премахва протеините, дезинфекцира, почиства, промива и овлажнява различните видове меки контактни лещи, включително и тези от силиконов хидрогел.