Не трябва да използвате кутийката за съхранение на лещи за повече от месец, защото по нея могат да се развият бактерии. В опаковката с лещите трябва да се съдържат пособия и разтвори, достатъчни за 6 месеца съхранение, както и нова кутийка за съхранение на лещи за всяко шишенце (освен ако не използвате еднодневни лещи като SofLens® Оne Day или лещи за продължително носене като PureVision®, като в тези случаи няма да се налага съхраняване на лещите). Винаги изхвърляйте старите си лещи и кутийката за съхранение на лещи след употреба.

Последни публикации